Tranh Trúc Chỉ QT6-TC06

Tranh Trúc Chỉ trang trí bàn thờ hình chữ THỌ và hoa Sen

Trong tiếng Hán chữ Thọ có nghĩa là sống lâu, sống vui sống khỏe. Chữ “Thọ” thể hiện niềm mong ước cho họ được sống khỏe mạnh, an vui, trường thọ.

Trong Phật giáo, Thọ là nói tắt của cảm thọ. Khi nhận thấy một điều gì, hay chấp nhận một điều chi thì gọi là thọ. Thọ gồm có thân thọ và tâm thọ. Hai mặt này tương tác với nhau. Có thể thân thọ mà tâm không thọ, hoặc thân và tâm đồng cảm thọ

Danh mục:

Mô tả

Mã sản phẩm: QT6-TC06

Chất liệu: Tranh Trúc Chỉ sử dụng bột từ cây tre hoặc cây dừa dùng trang trí ban thờ, phòng thờ