Cửa gỗ Lim Nam Phi

2.250.000 

Mô tả

– Đơn giá: 2,250,000đ/m². Sơn cao cấp 07 :150,000đ/m²
– Khuôn đơn gỗ Lim Nam Phi : 560,000đ/md. Sơn khuôn 60,000đ/md.
– Khuôn kép gỗ Lim Nam Phi : 850,000đ/md. Sơn khuôn 80,000đ/md
– Bộ ốp khuôn to gỗ Lim Nam Phi 18×60: 110,000đ/md. Sơn PU 15,000đ/md.
– Bộ ốp khuôn nhỏ gỗ Lim Nam Phi 12×38 : 50,000đ/md. Sơn PU 10,000đ/md.