Cửa gỗ Gõ Đỏ

3.250.000 

Mô tả

– 3,250,000đ/m². Sơn cao cấp inchen: 220,000đ/m².
– Khuôn kép gỗ Gõ Đỏ: 1,190,000đ/md. Sơn cao cấp inchen: 160,000đ/md.
– Khuôn đơn gỗ Gõ Đỏ: 790,000đ/md. Sơn cao cấp inchen: 90,000đ/md.
– Bộ ốp khuôn to gô Gõ Đỏ 16×60: 190,000đ/md. Sơn cao cấp inchen: 25,000đ/md.
– Bộ ốp khuôn nhỏ: 16×40 : 110,000đ/md. Sơn cao cấp inchen: 20,000đ/md.