Cầu Thang gỗ Lim Nam Phi

Danh mục:

Mô tả

– Mặt bậc dầy đủ 30mm: 1.800.000đ/m2
– Mặt bậc đầy đủ 28mm: 1.700.000đ/m2
– Mặt bậc chéo, khuôn tranh, chiếu nghỉ cầu thang X 1.5
– Sơn mặt bậc PU cao cấp 07: 180.000đ/m2
– Phào chân tường 100 x 15mm: 180.000đ/md ** Sơn PU cao cấp 07: 30.000đ/md
– Nẹp gầm 40 x 10mm: 58.000đ/md ** Sơn PU cao cấp 07: 15.000đ/md
– Nẹp gầm 15 x 15mm: 48.000đ/md **Sơn PU cao cấp 07: 8.000đ/md

–  Tay vịn giá hoàn thiện 900.000đ/md (nếu sơn màu trắng cộng thêm 150.000đ/md)