Cầu thang gỗ Gõ Đỏ

Danh mục:

Mô tả

– Mặt bậc dầy đủ 40mm: 3.200.000đ/m2
– Mặt bậc dầy đủ 30mm: 2.700.000đ/m2

– Mặt bậc đầy đủ 28mm: 2.550.000đ/m2
– Mặt bậc chéo, khuôn tranh, chiếu nghỉ cầu thang X 1.5 (nếu rộng trên 0,7m thì X 2)
– Sơn mặt bậc PU cao cấp 07: 180.000đ/m2
– Phào chân tường 100 x 15mm: 270.000đ/md ** Sơn PU cao cấp 07: 30.000đ/md
– Nẹp gầm 40 x 10mm: 87.000đ/md **Sơn PU cao cấp 07: 15.000đ/md
– Nẹp gầm 15 x 15mm: 72.000đ/md **Sơn PU cao cấp 07: 8.000đ/md
– Đổ kết cấu nhựa đường: 150.000đ/m2
– Cổ bậc dầy 15mm: 2.000.000đ/m2